Za lastno zajetje je analiza vode izjemno pomembna

Voda je izjemno pomemben element narave, a hkrati tudi pomemben vir našega življenja. Brez pitne vode ne bi mogli dolgo časa preživeti in tega se vse premalokrat zavedamo. Vir pitne vode pa ni le sistem za oskrbo pitne vode, ampak tudi vodna zajetja in voda s cistern, kjer je analiza vode nujno potrebna.

V Sloveniji je trenutno izdanih več 10.000 vodnih dovoljenj za lastna zajetja pitne vode. Ker pa podatkov o kakovosti pitne vode iz lastnih zajetij praktično ni, ogromno ljudi niti ne ve, kakšno vodo pijejo, ker analiza vode ni bila opravljena. 

Z analizo vode spremljamo različne parametre

Rabo pitne vode pri nas določa Pravilnik o pitni vodi, v katerem so tudi jasno določeni tisti parametri, ki jih mora analiza vode vključevati. V osnovi ločimo mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre. Ugotavljanje teh parametrov je izjemno pomembni z vidika zmanjšanja tveganja na zdravje ljudi, zaradi onesnaženosti vode.

Mikrobiološki parametri pokažejo obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi, medtem ko kemijski parametri pokažejo stopnjo onesnaženosti s kemijskimi snovmi. Indikatorski parametri nam dajo informacije o urejenosti celotnega sistema, s pomočjo katerih nas analiza vode resno opozarjajo o tem, da se z vodo nekaj dogaja. 

Z analizo vode do boljšega zdravja ljudi

Pitna voda je v Pravilniku o pitni vodi opredeljena kot voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, ki je namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali drugi gospodinjski uporabi. Pri tem ni pomembno, ali prihaja voda iz vodovodnega omrežja, cisterne ali pa kot predpakirana voda. Bistveno je, da je kakovostna.

Za ugotavljanje kakovosti vode je analiza vode ključnega pomena, saj lahko le na ta način ugotovimo, ali so izbrani parametri znotraj dovoljenih vrednosti. V nasprotnem primeru lahko nevede pijemo vodo, ki ni ustrezna in zaradi prevelike koncentracije bakterij in nedovoljenih kemijskih snovi lahko resno ogroža naše zdravje.…