Zelo lepo kraji, kjer pitna voda ni vedno na voljo

Če je pitna voda na voljo, so vse ostale skrbi tako majhne, da jih skoraj ni. Ne dolgo nazaj sem bila na dopustu nekje, kjer pitna voda ni bila na voljo in sem prvič v življenju videla, kakšen izziv je pravzaprav to. Neprestano sem morala razmišljati o tem, ali imam na zalogi dovolj vode za vse to, kar jo potrebujem. Kar naenkrat sem se zavedala za koliko stvari vse se voda potrebuje in ugotovila sem, da se jo neprestano potrebuje.

Zelo lepo kraji, kjer pitna voda ni vedno na voljo

Nekako sem se uspela navaditi in moram reči, da sem prav komaj čakal, da bo tistega dopusta, konec, ker se mi zadnjih nekaj dni ni več dalo razmišljati o tem, ali je voda, ki je pitna na zalogi ali ne. Res sem bila prepričana, da bom imela manj dela s tem, pa sem šele v pravi situaciji, kjer pitna voda ni bila na zalogi, začela zavedati, daje to kar veliko breme.

Sem bila pa vsaj na zelo lepem kraju, kjer je bila narava popolnoma neokrnjena in zelo malo ljudi. Na koncu se je seveda ves trud več kot izplačal. Vseeno pa ne bi več šla na takšno lokacijo v kratkem, ker sem bila tako zelo vesela, da je bila voda iz pipe pitna in sem kar naenkrat lahko prišla do nje, kadarkoli sem želela, in to v količini, ki sem jo želela. Vedela sem, da bom zagotovo še kdaj šla kam, kjer voda ne bo dosegljiva na vsakem koraku, ampak vem, da je to cena, ki jo bom morala plačati za to, če bom želela videti neokrnjeno naravo. Ta kraj, kjer sem bila, je bil res zelo lep in zagotovo bom še kdaj nekaj podobnega obstajalo. Ne bo pa to dopust, ki si ga bom privoščila več, kot enkrat letno. Vseeno je voda bila precej prevelik izziv zame in vseeno potrebujem bolj udoben dopust. …

Za lastno zajetje je analiza vode izjemno pomembna

Voda je izjemno pomemben element narave, a hkrati tudi pomemben vir našega življenja. Brez pitne vode ne bi mogli dolgo časa preživeti in tega se vse premalokrat zavedamo. Vir pitne vode pa ni le sistem za oskrbo pitne vode, ampak tudi vodna zajetja in voda s cistern, kjer je analiza vode nujno potrebna.

V Sloveniji je trenutno izdanih več 10.000 vodnih dovoljenj za lastna zajetja pitne vode. Ker pa podatkov o kakovosti pitne vode iz lastnih zajetij praktično ni, ogromno ljudi niti ne ve, kakšno vodo pijejo, ker analiza vode ni bila opravljena. 

Z analizo vode spremljamo različne parametre

Rabo pitne vode pri nas določa Pravilnik o pitni vodi, v katerem so tudi jasno določeni tisti parametri, ki jih mora analiza vode vključevati. V osnovi ločimo mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre. Ugotavljanje teh parametrov je izjemno pomembni z vidika zmanjšanja tveganja na zdravje ljudi, zaradi onesnaženosti vode.

Mikrobiološki parametri pokažejo obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi, medtem ko kemijski parametri pokažejo stopnjo onesnaženosti s kemijskimi snovmi. Indikatorski parametri nam dajo informacije o urejenosti celotnega sistema, s pomočjo katerih nas analiza vode resno opozarjajo o tem, da se z vodo nekaj dogaja. 

Z analizo vode do boljšega zdravja ljudi

Pitna voda je v Pravilniku o pitni vodi opredeljena kot voda v njenem prvotnem stanju ali po pripravi, ki je namenjena pitju, kuhanju, pripravi hrane ali drugi gospodinjski uporabi. Pri tem ni pomembno, ali prihaja voda iz vodovodnega omrežja, cisterne ali pa kot predpakirana voda. Bistveno je, da je kakovostna.

Za ugotavljanje kakovosti vode je analiza vode ključnega pomena, saj lahko le na ta način ugotovimo, ali so izbrani parametri znotraj dovoljenih vrednosti. V nasprotnem primeru lahko nevede pijemo vodo, ki ni ustrezna in zaradi prevelike koncentracije bakterij in nedovoljenih kemijskih snovi lahko resno ogroža naše zdravje.…