Klicni center – vrste in značilnosti

Ko je v ospredju pojem oziroma storitev klicni center, nikakor ne zmoremo iti mimo dveh poglavitnih pojmov. To sta aktivno ter pasivno trženje preko telefona. Za pasivno trženje je značilno, da prek telefona kličoči, ki se nahaja zunaj podjetja, opravi telefonski klic, da bi naročil želeno storitev oziroma izdelek oziroma pridobil določene vrste informacij.

Za aktivno obliko trženja pa je po drugi strani značilno, da je precej bolj agresivno od pasivnega. Pobuda pa je na strani podjetja samega. Pri tej obliki trženja morajo biti obvezno izpolnjeni štirje pogoj: imeti je treba primerno tehnično infrastrukturo, ustrezno izurjeno pa tudi dovolj motivirano ekipo, učinkoviti nadzor in programsko opremo.

Pasivno in aktivno trženje predstavlja osnovo za delitev klicnih centrov glede na vrsto

Vsekakor se klicni center deli na več različnih vrst. Ravno pasivno in aktivno trženje pa predstavljata osnovo za tovrstno delitev. Tako lahko rečemo, da se klicni center deli na  centre, ki so namenjeni podjetjem, in na klicni center, ki je namenjen klicanju navzven.

Pod prvo vrsto klicnega centra razumemo dohodne klice, medtem ko druga vrsta pomeni aktivno telefonsko storitev, to pomeni klic zaposlenega v klicnem centru pri potencialnih ali zdajšnjih strankah.

Od česa je odvisna kakovost klicnega centra

Kako je določeni klicni center kakovosten, je zlasti odvisno od tega, kako hitro in brez težav je za uporabnika dosegljiva servisna telefonska centrala. Podjetja se pri tem lahko odločijo za več vrst telefonskih številk, na katerih je klicni center dosegljiv. Te pa se med seboj razlikujejo tudi glede na namene ter cene, ki jo za sam klic plača plačnik.

Dostop uporabnikov do dohodnih klicnih centrov

Uporabniki lahko na različne načine dostopajo do klicnega centra. Na voljo je na primer klic na brezplačne številke, ki organizacijam prinaša številne koristi. To pomeni tudi, da je organizacija odprta za komunikacijo, da jo zanima mnenje uporabnikov. Ne nazadnje ravno na podlagi tega lahko veliko bolje spoznajo svojo ciljno skupino.